Home > Nieuws > Hoe werkt de optie procedure?

Hoe werkt de optie procedure?

24/06/2017

Wat betekent dat nu precies, een optie op een appartement in het Handelsgebouw? Vanaf de start verkoopdag, 17 juni, kunnen geïnteresseerden aangeven naar welk appartement de voorkeur uitgaat. Dus waar zij een optie op nemen. Zo ontstaat er een optielijst waarop per appartement, op datum en tijd van inschrijving, de namen van de 'optanten' wordt bijgehouden.

In het verkoopgesprek dat daarop volgt, moet de optant beslissen of hij gebruik maakt van de optieweek. In deze optieweek moet de optant beslissen of hij overgaat tot definitieve koop of toch van de koop afziet.

Gaat de optant over tot koop dan maakt de makelaar het koopcontract op en wordt er een afspraak ingepland voor de ondertekening van het koopcontract. Ziet de optant ervan af dan wordt de volgende optant op de lijst gebeld met de vraag of er nog interesse is. Is dit het geval, dan gaat de procedure ook voor deze optant gelden zoals hierboven omschreven.