Home > Nieuws > Ingeschreven en nu?

Ingeschreven en nu?

12/04/2018

U hebt zich online ingeschreven voor een optie op een appartement in het Havengebouw of een van de Loodshuizen.

Vanaf de start verkoopdag, 12 april 10.30 uur, kunnen geïnteresseerden aangeven naar welk appartement of woning de voorkeur uitgaat. Zo ontstaat er een optielijst waarop per appartement en woning, op datum en tijd van inschrijving, de namen van de 'optanten' wordt bijgehouden. De makelaar wijst op basis van de binnengekomen optieverzoeken die opties toe en behoudt zich alle rechten voor. De makelaar neemt vervolgens het initiatief om de optant uit te nodigen voor het verkoopgesprek.

In het verkoopgesprek dat daarop volgt, moet de optant beslissen of hij gebruik maakt van de optieweek. In deze optieweek moet de optant beslissen of hij overgaat tot definitieve koop of van de koop afziet.

Gaat de optant over tot koop dan maakt de makelaar het koop-aanneemovereenkomst op en wordt er een afspraak ingepland voor de ondertekening van het koop-aanneemovereenkomst. Ziet de optant ervan af, dan wordt de volgende optant op de lijst gebeld met de vraag of er nog interesse is. Is dit het geval, dan geldt de hierboven omschreven procedure ook voor deze optant.

De eerste verkoopgesprekken worden vóór 19 april door de makelaar ingepland. Indien u voor donderdag 19 april nog geen uitnodiging heeft ontvangen voor een verkoopgesprek dan komt u vooralsnog niet in aanmerking voor de koop van een woning.